openblu.com bluvision.eu modulaky.cz

Bluvision Sanitární kontejnery

Sanitární kontejnery jsou kontejnery s kompletním vodovodním a kanalizačním systémem a příslušným sanitárním zařízením, instalované v závislosti na zamýšleném použití kontejneru: umyvadla, toalety nebo sprchy. Podle potřeby teplé užitkové vody jsou sanitární nádoby vybaveny také kapacitními nebo průtokovými ohřívači vody . Sanitární kontejnery slouží jako koupelna nebo umývárna u šaten a pro zaměstnance.

Pomocí tohoto typu kontejnerů, vhodným uspořádáním vodovodního a kanalizačního systému, lze také úspěšně zařídit kuchyňské zázemí. Sanitární kontejnery se dodávají v několika základních uspořádáních. V případě individuálních požadavků lze sanitární zařízení změnit, pokud to umožňuje svařovaná konstrukce kontejneru .

1
2
US