openblu.com bluvision.eu modulaky.cz

Bluvision Výhody modulární technologie

Flexibilita a finanční nenáročnost

Modulární stavby jsou velmi flexibilní a lze je přizpůsobit tak, aby jejich výroba a výstavba byla vyhovující pro váš rozpočet. Z hlediska flexibility se bavíme především o možnosti specifikovat časový rámec, technické specifikace budovy, její umístění, ale také již zmíněný rozpočet. Některé firmy dokonce nabízejí i dočasný pronájem modulárních budov. Po uplynutí doby pronájmu lze budovu jednoduše přesunout na jiné místo, demontovat, nebo i jinak upravit pro případné potřeby dalšího zákazníka, který si bude chtít budovu koupit.

Vysoká kvalita

Vzhledem ke způsobu výroby modulární konstrukce, která probíhá v prostředí továren, je mnohem jednodušší pečlivě sledovat kvalitu materiálů, které jsou použity. Prostředí továrny dovoluje uplatňovat testy kvality produkce přímo za běhu. Veškeré etapy výroby jsou pečlivě sledovány odborníky. Montáž samotné budovy na místě rovněž odpovídá stanoveným normám a předpisům, které kladou vysoké nároky na kvalitu. Jednou ze zajímavostí je například 57 patrová budova v Číně, kterou se jedné stavební firmě podařilo postavit za pouhých 19 dní, aniž by došlo ke snížení kvality oproti konvenčním budovám.

Energetická úspora a nízká náročnost z hlediska zdrojů

Jednou z hlavních výhod je především energetická úspora a výrazně nižší náročnost na zdroje než u tradičních konstrukcí. Modulární konstrukce může snížit spotřebu energie v průběhu stavebního procesu až o 70 procent. V dnešní době většina modulových staveb (domy, školy, nemocnice, a dokonce i vězení) jsou konstruovány s jediným úmyslem – aby byly energeticky účinnější. To znamená, že dochází k využívání energeticky úsporných oken, instalaci solárních panelů a ohřívačů vody, nebo se například využívají geotermální systémy namísto tradičních systémů HVAC.

Nízká náročnost na údržbu

Modulové stavby jsou obvykle konstruovány tak, aby byly odolnější než konvenční konstrukce. Místo hřebíků se používají odolnější šrouby a klouby jsou vyztuženy kvalitním lepidlem k udržení strukturální integrity během přepravy modulů na stavební parcelu. Modulární stěnové panely jsou vyrobeny z odolných materiálů a vyžadují minimální údržbu – stačí občasné čištění povrchů. Oprava a povrchové opravy nejsou obvykle nutné.

Větší důraz na detaily

Od 60 až po 90 procent veškeré produkce modulárních konstrukcí probíhá mimo stavební parcelu v prostředí výrobních továren. Každý modul budovy je postaven v kontrolovaném prostředí výrobní haly a je tedy velmi snadné, aby odpovídal přesným specifikacím zákazníka. Výroba na základě individuálních požadavků umožňuje klást větší důraz na detaily.

Recyklovatelnost

V současné době jsou téměř všechny modulární stavby vyrobeny z recyklovatelných materiálů, jako je například recyklovatelný kov, sklo nebo dřevo. Každá modulární stavba může být znovu nabídnuta novým vlastníkům nebo poskytnuta k pronájmu ať už na stejném místě, nebo i na jiném. V rámci modulárních konstrukcí neexistuje pojem demolice, protože budovy se dají jednoduše demontovat a znovu postavit na jiném místě a podle jiných specifikací.

Obecně lze říct, že v budoucnosti se tento trend bude jednoznačně rozvíjet a časem se modulární konstrukce stane jedním z hlavních způsobů výstavby energeticky šetrných budov.

2
US